Úvod

Na webových stránkách se pracuje!

SOLUTION FOR YOUR FUTURE

ŘEŠENÍ PRO VAŠI BUDOUCNOST

Vize

Naše společnost bude centrem, které sdružuje lidi se zájmem o rozvoj talentů. Budeme vytvářet prostředí, které zlepší podnikovou kulturu našich zákazníků a partnerů. Budeme vytvářet spojení mezi trhem práce a potřebami našich zákazníků

Poslání

„Náš tým vzniká s cílem poskytovat profesionální služby našim zákazníkům a partnerům.  Vznikáme s úmyslem vyhledávat, rozvíjet talenty a zároveň pomáháme našim zákazníkům zlepšovat personální procesy a budovat správnou podnikovou kulturu“


Vzdělávání se, semináře

Organizace seminářů a vzdělávacích programů. Potenciál získání dotací pro tvorbu a realizaci systému vzdělávání u firem s velkým potenciálem pro růst obratu společnosti.

Vyhledávání talentů

Executive Search & Recruitment. Zaměření se na vyhledávání talentů s assessment řízením a diagnostikou vhodnosti kandidátů. Navázání spolupráce s univerzitami z pohledu tvorby databáze talentů.

Koučink manažérů

Koučink manažérských pozicí se zaměřením na interní, externí koučink, individuální a týmový.


Rozvoj talentů

Rozvoj kandidátů a jejich adaptace do nového prostředí na pracovní pozici.

Akademie talentů

Programy zaměřené na studenty vysokých škol a univerzit, v rámci kterých se organizují speciální produkty soutěží o top diplomové práce, speciální vědecké granty až po organizace letních akademických škol talentů.

Správa talentů

Správa databází, životopisů a profilů jednotlivých kandidátů se zaměřením na sběr profilů potencionálních uchazečů s vazbou na univerzity, studentské obce
a volný trh práce.


Konzultační služby

Realizace projektů zaměřených primárně na oblast „Human resource“ s hlavní charakteristikou na budování podnikové kultury, systémů motivace, průzkumů
a analýz, nastavování mzdových procesů, auditů a změn.

Publikační činnost

Vydávání knih, brožur a článků se zaměřením na shromažďování
a sdílení znalostí.

TR consulting s.r.o.
Brtnická 57, 407 78 Velký Šenov – Malý Šenov

Office
Vila Nový Smíchov – Radlická 19/1, 150 00 Praha 5

Tel.: +420 412 391 213
Email: info@tr-consulting.cz
Web: www.tr-consulting.cz

IČO: 044 20 012
DIČ: CZ 044 20 012

CO JE TO ŠKOLA PRŮMYSLOVÝCH INŽENÝRŮ?

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STUDIA

 • Účastníci získají základní přehled
  o metodách průmyslového inženýrství, které obecně reflektují PDCA nebo DMAIC cyklus
 • Cílem školy je přímá aplikace metod formou projektu nebo workshopu tak, aby celé studium jasně vykazovalo návratnost vložené investice
 • Školení, tréninky a workshopy probíhají na základě případových studií a celý program se implementuje přímo ve společnosti
 • Cílem školy je přepojit školení na praktické řešené projekty ve společnosti
 • Lektoři mají zkušenosti s mezinárodními projekty
 • Individuální přístup lektora ke každému účastníkovi
 • Každý účastník obdrží materiály v elektronické podobě

JAK

 • Školení 16 hodin/měsíc – například pátek, sobota
 • Školení: 96 hodin
 • Individuální konzultace 16hodin / skupinu
 • Počet účastníků: 10-15

UKONČENÍ

 • Zkoušky, udělení certifikátu

1. FÁZE DEFINUJ

Obsah

 • Projektový management
 • DMAIC cyklus
 • Definice projektu
 • Zadání projektu
 • CTQ/SIPOC projektu
 • Projektový tým
 • Fáze projektu
 • Finanční controling projektu
 • Cíle projektu a jejich definice
 • Vizuální management projektového týmu

Klíčové výstupy

 • Zadání projektu
 • Harmonogram projektu
 • SIPOC
 • CTQ projektu
 • Analýza rizik

2. FÁZE MĚŘ

Obsah

 • Výběr klíčových ukazatelů
 • Příprava pro sběr údajů
 • Plán a forma sběru údajů
 • Nástroje – snímek pracovního dne, mapa plýtvání apod.
 • Cíle a klíčové ukazatele procesu
 • Vizualizace dat

Klíčové výstupy

 • Plán realizace
 • Příprava na sběr údajů – formuláře, harmonogram apod.
 • Nástroje analýzy dat

3. FÁZE ANALYZUJ

Obsah

 • Analýza kořenové příčiny
 • Statistické nástroje vyhodnocování údajů
 • Stabilita systému
 • Nástroje – Rybí kost, 5W apod.
 • Struktura kořenové příčiny
 • Klíčové analytické nástroje

Klíčové výstupy

 • Mapa příčiny
 • Klíčové kroky pro analýzu a identifikaci kořenové příčiny
 • SIPOC
 • Strom příčin
 • Vazba – příčina – následek

4. FÁZE ZLEPŠUJ

Obsah

 • Klíčové nástroje pro zlepšování procesů
 • Nástroje pro výrobní procesy
 • Nástroje pro administrativní procesy
 • Nástroje pro logistické procesy
 • Nástroje pro eliminaci plýtvání
 • Nástroje pro zvýšení produktivity práce
 • KAIZEN – Quick Win

Klíčové výstupy

 • Jednoduchý popis nástrojů
 • Podmínky pro implementaci
 • Mapa příčiny

5. FÁZE ŘIĎ ZMĚNU

Obsah

 • Standardizace
 • A3 report
 • Plán kontroly projektu
 • Vyhodnocení projektu
 • Kontrolní diagram
 • Vizuální management
 • Genba Tour projektu

Klíčové výstupy

 • Audit projektu
 • Standardy změn

OSNOVY VZDĚLÁNÍ

Fáze Počet hodin Dny Datum
Definuj 16  2
Měř + Analyzuj 16  2
Zlepšuj 16  2
Konzultace 8 1
Zlepšuj 16  2
Konzultace  8 1
Řiď  16  2
Celkem 96  12